Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Decyzję o wyborze rodzaju przydomowej oczyszczalni należy podejmować w oparciu o kilka czynników, w tym uwarunkowania wodno-gruntowe.

  • Jednym z rozwiązań jest zastosowanie drenażu rozsączającego. Może być zastosowany na obszarze o odpowiedniej przepuszczalności gruntu, żeby zapewnić ściekom przepływanie we właściwym czasie, nie za szybko, ponieważ nie zostałyby odpowiednio oczyszczone, ale i niezbyt wolno. Rozwiązanie to jest wygodne ze względu na to, że nie wymaga praktycznie żadnej obsługi w trakcie eksploatacji.

  • Na gruncie o słabszej przepuszczalności zdecydować się można na instalację filtra piaskowego. Folia budowlana, którą jest otoczony, całkowicie odgradza go od gruntu, a jego wypełnienie stanowi piasek lub żwir. Po oczyszczeniu w filtrze, ścieki są odprowadzane do gruntu lub odbiornika wodnego. Filtr piaskowy może być zbudowany w postaci złoża roślinnego, i zostać obsadzony roślinami bagiennymi, takimi jak trzcina, pałka wodna czy wierzba krzewiasta. Rośliny dodatkowo wspomagają oczyszczanie ścieków.

  • Na powierzchni gruntu o mniejszym metrażu lepiej sprawdzi się oczyszczalnia kompaktowa z osadem czynnym. W tym wypadku mikroorganizmy pływają w ściekach. Ten system cechuje się bardzo wysokim stopniem oczyszczenia, przez co niektóre gminy dopuszczają do użytku wyłącznie taki sposób budowania oczyszczalni ścieków. Jednak mankamentem takiego rozwiązania są dość duże koszty eksploatacyjne, w tym koszty zużytego prądu i samo zamontowanie całego systemu.

  • Inną bardziej niekonwencjonalną i rzadziej wybieraną metodą jest oczyszczanie za pomocą złoża roślinnego. Ścieki przechodzą przez bakterie żyjące w korzeniach roślin. Złoże oddziela się od gruntu warstwą folii budowlanej, a zbudowane jest ono z warstw żwiru, gruntu urodzajnego i piasku. Wadą tego rozwiązania jest możliwość uszkodzenia złoża i zaprzestania funkcjonowania oczyszczalni. Może się tak zdarzyć na przykład zimą, podczas dłużej nieobecności domowników i do złoża doprowadzany jest niedostateczna ilość ścieków.

  • Kolejnym ekologicznym rozwiązaniem jest oczyszczanie poprzez złoże biologiczne, czyli znajdujące się w głównym zbiorniku złoże, które jest stale napowietrzne, poprzez kamienie, plastikowe kształtki czy siatkę polietylenową. W ten sposób oczyszcza się ścieki wstępnie oczyszczone w zbiorniku gnilnym. Na powierzchni z mikroorganizmów tworzy się kożuch, na którym dochodzi do rozkładu ścieków. Po jakimś czasie kożuch samoczynnie się odrywa, i jest przepompowywana do zbiornika wtórnego. Stąd trafia z powrotem na złoże biologiczne, po wcześniejszym zmieszaniu z bieżąco napływającymi ściekami.