Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomową oczyszczalnię ścieków tworzy zespół urządzeń mających na celu neutralizację ścieków produkowanych w gospodarstwie domowym. W procesie oczyszczania wyróżnić można dwa główne etapy – beztlenowy i z udziałem tlenu.

Zasady działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Początkowy proces polega na wstępnym oczyszczaniu, poprzez mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu procesów opadania i unoszenia oraz procesów fermentacyjnych, które odbywają się beztlenowo. Ma to miejsce w pierwszym zbiorniku każdej oczyszczalni, tzw. osadniku gnilnym. Opadanie, czyli inaczej sedymentacja, i unoszenie, czyli flotacja, prowadzą do rozdziału zanieczyszczeń (dekantacji). Cząstki cięższe od wody osadzają się na dnie, na którym powstaje osad. Następnie ulega on powolnemu procesowi fermentacji w warunkach wyłączonych z dostępu tlenu. W czasie trwania tego procesu zanieczyszczenia rozkładają się na takie, które rozpuszczają się w wodzie i na nierozpuszczalne substancje mineralne, które gromadzą się na dnie osadnika. Aby zintensyfikować te procesy stosuje się specjalne preparaty bakteryjne, o wymownej nazwie bioaktywatory. Dodatkowo w zbiorniku znajduje się filtr biologiczny, który usprawnia przebieg oczyszczania. Jednocześnie na powierzchni wytwarza się kożuch, powstający z lżejszych od wody zanieczyszczeń. Czas trwania tych procesów powinien wynosić co najmniej 3 dni, dlatego wielkość osadnika gnilnego należy dobrać do ilości odprowadzanych ścieków, by zapewnić ich trzydniowe przetrzymanie.

szambo ekologiczne

Następnie oczyszczanie przechodzi w fazę tlenową, przy czym metody doczyszczania i odprowadzania ścieków mogą być różne. Za pomocą drenażu rozsączającego na przykład ścieki poprzez studzienkę rozdzielczą i odpowiedni system perforowanych rur odprowadzających wykonanych z PCV, rozprowadzane są w zlokalizowanych poziomo rowach drenarskich. Są one wypełnione pisakiem i żwirem, co umożliwia odprowadzanie ścieków do gruntu.
Złoża biologiczne, czy tzw. bioreaktor umożliwia z kolei odprowadzanie ścieków do cieku wodnego lub studni chłonnej. Ścieki rozprowadzane są poprzez dyfuzor, do błony biologicznej, gdzie podlegają procesowi biologicznego oczyszczania. Dla prawidłowego procesu oczyszczania niezbędny jest właściwy poziom natlenienia złoża biologicznego. Zastosowanie tej metody pozwala osiągnąć 96- a nawet 98-procentowy poziom redukcji zanieczyszczeń.

Kolejną metodą, jaką można zastosować, jest filtr poziomy, w którym ścieki za pośrednictwem studzienki rozdzielczej i systemu rur drenażowych, dostają się do rowu filtracyjnego, który wypełniony jest kilkoma rodzajami żwiru. Ścieki po oczyszczeniu w filtrze są ponownie zbierane przez położony niżej system rur, które doprowadzają je do odbiornika, lub w razie potrzeby do dalszego oczyszczania.

Powyższe systemy oczyszczania tlenowego można w pewnym zakresie ze sobą łączyć, a wybór odpowiedniego zależy m.in. od warunków wodno-gruntowych.